• Home
  • Tag: Hạ tầng thông minh

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi thứ xung quanh chúng ta đang trở nên thông minh hơn. Hàng nghìn cảm biến Internet vạn vật (IoT) trên thiết bị công nghiệp, được nhúng trong

Tòa nhà thông minh không hẳn là một khái niệm mới. Các kiến ​​trúc sư và nhà phát triển đã lắp đặt các hệ thống riêng biệt để kiểm soát ánh sáng, hệ thống sưởi và thông

Đại dịch COVID-19 đã buộc phải đánh giá lại toàn bộ các nhà máy vật lý của chúng ta, và thậm chí cả định nghĩa của chính một tòa nhà. Người tiêu dùng và nhân viên sẽ

Tính bền vững và hiệu quả ngày nay được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự công cộng. Các nhà cung cấp, nhà cung cấp, khách hàng và công chúng nói chung đang nhìn vào

Tòa nhà thông minh không hẳn là một khái niệm mới. Các kiến ​​trúc sư và nhà phát triển đã lắp đặt các hệ thống riêng biệt để kiểm soát ánh sáng, hệ thống sưởi và thông

Tòa nhà thông minh kết hợp các công nghệ kỹ thuật số, thuật toán và phân tích tiên tiến, nhằm mang lại giá trị mới và đáng kể cho người thuê, chủ sở hữu và người vận

Các công nghệ thế hệ tiếp theo, chẳng hạn như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), 5G và khoa học dữ liệu, đang sẵn sàng biến các thành phố ngày nay thành thành phố

Trong thế kỷ qua, dân số thế giới ngày càng chuyển đến sống ở các thành phố. Theo báo cáo tháng 6 năm 2018 từ McKinsey & Company, các thành phố hiện là “nơi sinh sống của

Công nghệ kết nối đang mở ra kỷ nguyên mới của thành phố thông minh, hứa hẹn cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng tỷ người trên thế giới. Thành phố thông minh - đang sử

Các dự án Thành phố thông minh Long Beach nhằm tận dụng những tiến bộ trong công nghệ, quản lý dữ liệu và thiết kế lấy người dùng làm trung tâm để cải thiện chất lượng cuộc