• Home
  • Sản xuất thông minh

Khi đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến kinh doanh và nền kinh tế trên toàn thế giới, các công ty trong mọi ngành đang sử dụng con mắt quan trọng để ưu tiên hoạt động

Khi chúng ta bước sang năm 2021 và trải qua một năm đầy biến động mang những thách thức của đại dịch và sự gián đoạn kinh tế trên toàn thế giới, nhiều người trong chúng ta

Ngành công nghiệp năng lượng đang bước vào một kỷ nguyên mới, được kích hoạt bởi sự gia tăng không ngừng của năng lượng tái tạo, ô tô điện và lưới điện thông minh. Và giống như

Sản xuất dựa trên sản xuất liên tục. Thông tin chi tiết phân tích nhanh, chính xác, theo thời gian thực được công nhận bằng trực giác là có giá trị. Nhiều quyết định phải được thực

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi thứ xung quanh chúng ta đang trở nên thông minh hơn. Hàng nghìn cảm biến Internet vạn vật (IoT) trên thiết bị công nghiệp, được nhúng trong

Các cơ sở công nghiệp phải đối mặt với một cơn bão dữ liệu từ các hệ thống cảm biến, tự động hóa và cơ sở được kết nối. Trong hầu hết các ứng dụng công nghiệp

Sau đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất đang bùng nổ trở lại và kéo theo đó là sự tập trung mới vào các sáng kiến ​​Chuyển đổi số. Ngành công nghiệp này đang đứng trước ngưỡng

Các cơ sở công nghiệp phải đối mặt với một đợt dữ liệu từ các hệ thống cảm biến, tự động hóa và cơ sở vật chất được kết nối. Trong hầu hết các ứng dụng công

Ảo hóa, trong những năm gần đây đã có những bước tiến ngày càng quan trọng, đã trở thành mô hình tích hợp và quản lý các hệ thống với sự phát triển đầy hứa hẹn nhất.

Công nghiệp 4.0 là gì? Khái niệm về Công nghiệp 4.0 đang vươn tới — nó bao gồm các công nghệ như Internet vạn vật công nghiệp (IIoT), đám mây, điện toán biên và các cặp song

  • 1
  • 2