• Home
  • AI trong sản xuất

Do tiềm năng thực sự giúp các công ty đạt được lợi thế cạnh tranh, Internet vạn vật công nghiệp (IoT) tiếp tục thu hút nhiều sự quan tâm. Nhưng tất cả sự cường điệu chắc chắn đã

Các nhà sản xuất ngày nay phải đối mặt với một môi trường cạnh tranh cao với chi phí nguyên vật liệu và tài nguyên ngày càng tăng. Ví dụ, giá danh nghĩa của thép đã tăng