Sau đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất đang bùng nổ trở lại và kéo theo đó là sự tập trung mới vào các sáng kiến ​​Chuyển đổi số. Ngành công nghiệp này đang đứng trước ngưỡng

Các cơ sở công nghiệp phải đối mặt với một đợt dữ liệu từ các hệ thống cảm biến, tự động hóa và cơ sở vật chất được kết nối. Trong hầu hết các ứng dụng công

Ảo hóa, trong những năm gần đây đã có những bước tiến ngày càng quan trọng, đã trở thành mô hình tích hợp và quản lý các hệ thống với sự phát triển đầy hứa hẹn nhất.

Công nghiệp 4.0 là gì? Khái niệm về Công nghiệp 4.0 đang vươn tới — nó bao gồm các công nghệ như Internet vạn vật công nghiệp (IIoT), đám mây, điện toán biên và các cặp song

Nhiều nhà sản xuất đã phải đối mặt với sự thay đổi nhiều hơn trong 5 năm qua so với những năm 20. Sự phức tạp gia tăng, cạnh tranh và môi trường thay đổi đang tạo

Tổng quan về quy trình gia công Có thể bạn đã nghe nói rằng chúng ta đang bước vào “cuộc cách mạng công nghiệp” tiếp theo - Công nghiệp 4.0. Giống như ba giai đoạn trước đó,