• Home
  • Month: September 2021

Nhiều doanh nghiệp muốn là người đầu tiên đáp ứng các nhu cầu mới, nhưng con đường để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ theo hướng dữ liệu sử dụng IoT công nghiệp cho khách

McKinsey’s Global Institute dự đoán rằng IoT sẽ có tác động kinh tế khoảng 11 nghìn tỷ đô la vào cuối năm 2025. Nhu cầu ngày càng tăng về tự động hóa, giám sát tập trung và

Khi đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến kinh doanh và nền kinh tế trên toàn thế giới, các công ty trong mọi ngành đang sử dụng con mắt quan trọng để ưu tiên hoạt động

Khi chúng ta bước sang năm 2021 và trải qua một năm đầy biến động mang những thách thức của đại dịch và sự gián đoạn kinh tế trên toàn thế giới, nhiều người trong chúng ta