Ở mọi nơi trên đất nước và trên toàn thế giới, các nhà lãnh đạo đang  cố gắng  làm cho các thành phố của họ “thông minh hơn”. Các dự án này thường đáp ứng các nhu cầu cụ thể

Thành công thường được định nghĩa là đạt được một mục tiêu xứng đáng. Trong bối cảnh kỹ thuật và sản xuất ngày nay, các dự án Công nghiệp 4.0, song sinh kỹ thuật số và nhà máy

IoT 2.0 sẽ như thế nào? Khái niệm dữ liệu lớn.Mẫu khái niệm mã nhị phân và cấu trúc dữ liệu lớn. Nền tảng đặc điểm của công nghệ điện toán đám mây. Bảo vệ cơ sở

Khi mối đe dọa ghê gớm về an ninh mạng hiện diện trên phần lớn các chính quyền thành phố trên thế giới, Các thành phố hàng đầu đã ra mắt AcceliGOV. Cuộc cạnh tranh toàn cầu

Khái niệm về thành phố thông minh hoặc chuyển đổi số, cảnh quan thành phố khung dây theo phong cách tương lai Sử dụng phương pháp tiên phong, Bright Cities giúp các thành phố từ khắp nơi