• Home
  • Tag: Tấn công mạng

Khi mối đe dọa ghê gớm về an ninh mạng hiện diện trên phần lớn các chính quyền thành phố trên thế giới, Các thành phố hàng đầu đã ra mắt AcceliGOV. Cuộc cạnh tranh toàn cầu