Blog Details

  • Home
  • Long Beach – Công nghệ cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân

Các dự án Thành phố thông minh Long Beach nhằm tận dụng những tiến bộ trong công nghệ, quản lý dữ liệu và thiết kế lấy người dùng làm trung tâm để cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân và thúc đẩy công bằng kỹ thuật số. Smart Long Beach sẽ giúp thành phố chuẩn bị tốt hơn để sử dụng các công nghệ mới nổi, những công nghệ này sẽ được triển khai một cách có trách nhiệm để đáp ứng nhu cầu từ cộng đồng. Với mục đích thúc đẩy sự tham gia của người dân và cho phép cải thiện việc cung cấp dịch vụ cho người dân, dự án thành phố thông minh đã phát triển các nguyên tắc hướng dẫn đúng đắn để hỗ trợ nỗ lực này.

Năm 2019, thành phố Long Beach được vinh danh là Thành phố số 10 trong một cuộc khảo sát do Trung tâm Chính phủ số thực hiện. Sự công nhận này đề cập đến những nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại và hệ thống nền tảng hiệu quả; bảo vệ an toàn công cộng bằng cách sử dụng công nghệ; và cải thiện sự tham gia của công chúng thông qua dữ liệu mở và hệ thống thanh toán nâng cao.

Thách thức

Đô thị hóa đang phát triển với hàng loạt thách thức mà các thành phố phải giải quyết. Thành phố Long Beach phải đối mặt với khó khăn trong việc cải thiện phân phối năng lượng, sắp xếp hợp lý việc thu gom rác, tắc nghẽn giao thông và chất lượng không khí. Ngoài ra, các khía cạnh khác, nhạy cảm hơn của cộng đồng cũng phải được giải quyết, bao gồm cả tình trạng vô gia cư.

Trong một cuộc phỏng vấn với IIoT-World, Ryan Kurtzman, trưởng dự án Thành phố thông minh ở Long Beach, đã giải thích những thách thức chính mà dự án thành phố thông minh sẽ giải quyết.

“Bằng cách sử dụng các công nghệ IIoT, thành phố quan tâm đến việc giải quyết các thách thức có nguồn gốc từ cộng đồng thuộc một số loại, bao gồm:

  • Vô gia cư
  • Di động
  • Khí hậu thay đổi
  • Sự minh bạch của chính phủ
  • Hiệu quả hoạt động.


Sáng kiến ​​thành phố thông minh của chúng tôi sẽ xây dựng dựa trên các ưu tiên, kế hoạch và chương trình hiện có của chúng tôi, chẳng hạn như Kế hoạch chi tiết về phát triển kinh tế, Kế hoạch hành động và thích ứng với khí hậu và các khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm về người vô gia cư. Chúng tôi tin rằng một cách tiếp cận phối hợp để thiết kế, thí điểm và đề xuất các giải pháp thành phố thông minh sẽ không chỉ giải quyết chất lượng cuộc sống cho người dân Long Beach, mà sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện an toàn công cộng, nâng cao trải nghiệm của du khách và xây dựng một lực lượng lao động có khả năng phục hồi. ”

Ryan Kurtzman, Trưởng dự án về Thành phố Thông minh, Thành phố Long Beach

Dự án đang đạt được đà phát triển với sự hỗ trợ của công nghệ, cũng như nhiều tổ chức và cá nhân khác nhau, bao gồm các nhà cung cấp công nghệ, cơ sở, tổ chức nghiên cứu, các tổ chức dựa vào cộng đồng, các thành viên cộng đồng và nhân viên thành phố.

Dự án Thành phố Thông minh tại Long Beach

Để được định nghĩa là thông minh, các thành phố phải kết hợp một số thông số cho các lĩnh vực chức năng, chẳng hạn như quản trị, năng lượng, tòa nhà, di chuyển, cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và công dân. Long Beach đã tập trung tích hợp hầu hết các thành phần thông minh trên vào các dự án của mình. Đọc hồ sơ chúng tôi đã tạo cho Long Beach để tìm danh sách các chương trình đã triển khai thành công.

Nguồn: https://www.iiot-world.com