• Home
  • Tag: Thành phố thông minh

Ở mọi nơi trên đất nước và trên toàn thế giới, các nhà lãnh đạo đang  cố gắng  làm cho các thành phố của họ “thông minh hơn”. Các dự án này thường đáp ứng các nhu cầu cụ thể

Quá trình chuyển đổi sang di động điện tử đang tăng nhanh. Khi các quốc gia trên thế giới tập trung vào việc giảm lượng khí thải carbon, ngày càng có nhiều xe điện (EV) trên đường

Công nghệ kết nối đang mở ra kỷ nguyên mới của thành phố thông minh, hứa hẹn cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng tỷ người trên thế giới. Thành phố thông minh - đang sử