• Home
  • Month: April 2020

Ứng phó với đại dịch COVID-19 - Khuôn khổ hợp tác cho các thành phố và các nhà cung cấp giải pháp Thành phố thông minh với các tòa nhà, công nghệ và giao thông hiện đại.

Tòa nhà thông minh kết hợp các công nghệ kỹ thuật số, thuật toán và phân tích tiên tiến, nhằm mang lại giá trị mới và đáng kể cho người thuê, chủ sở hữu và người vận