• Home
  • Tag: Năng lượng thông minh

NĂNG LƯỢNG!  Đó là nguồn tài nguyên quan trọng nhất, không thể thiếu để duy trì và phát triển loài người. Vì Oxy rất cần thiết cho mọi sự sống trên trái đất, nên Điện - dạng năng

Ngành công nghiệp năng lượng đang bước vào một kỷ nguyên mới, được kích hoạt bởi sự gia tăng không ngừng của năng lượng tái tạo, ô tô điện và lưới điện thông minh. Và giống như

Chuyển đổi kỹ thuật số cho tầm nhìn từ đầu đến cuối trong ngành năng lượng Công nghiệp lọc hóa dầu khí LPG và kho thương mại xuất nhập khẩu quốc tế bằng tàu vận tải biển

Tính bền vững và hiệu quả ngày nay được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự công cộng. Các nhà cung cấp, nhà cung cấp, khách hàng và công chúng nói chung đang nhìn vào

Quá trình chuyển đổi sang di động điện tử đang tăng nhanh. Khi các quốc gia trên thế giới tập trung vào việc giảm lượng khí thải carbon, ngày càng có nhiều xe điện (EV) trên đường

Các dự án Thành phố thông minh Long Beach nhằm tận dụng những tiến bộ trong công nghệ, quản lý dữ liệu và thiết kế lấy người dùng làm trung tâm để cải thiện chất lượng cuộc