• Home
  • Tag: Trí tuệ nhân tạo (AI)

Hơn một nửa dân số thế giới hiện sống ở các thành phố - và con số này sẽ tăng lên hơn 2/3 vào năm 2050, theo dự báo của Liên hợp quốc. Ngày càng nhiều người