Blog Details

  • Home
  • Triển khai Công nghệ Tòa nhà Thông minh

Tòa nhà thông minh không hẳn là một khái niệm mới. Các kiến ​​trúc sư và nhà phát triển đã lắp đặt các hệ thống riêng biệt để kiểm soát ánh sáng, hệ thống sưởi và thông gió (HVAC) trong nhiều thập kỷ. Các hệ thống sau này đã giúp các nhà quản lý tòa nhà kiểm soát quyền truy cập vào các khu vực khác nhau của địa điểm, giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn và bảo vệ chống lại sự cố điện.

Công nghệ tòa nhà thông minh mới


Điểm mới là việc bổ sung các nền tảng dựa trên web cho phép các ngành này tích hợp liền mạch với nhau. Họ có thể cung cấp một cái nhìn duy nhất về cách một tòa nhà hoạt động hiệu quả và tiết kiệm. Được trang bị dữ liệu này, các nhà quản lý có thể thực hiện một cách chủ động để tránh lãng phí và cải thiện việc sử dụng, dẫn đến giảm lượng khí thải và tiết kiệm chi phí tiềm năng.

Và chức năng mới này ngày càng trở nên thiết yếu. Không gian đô thị đang ở mức cao hơn khi các thành phố trở nên đông dân hơn và dân số ngày càng tăng đòi hỏi sự quản lý năng động hơn đối với không gian của mọi tòa nhà để cung cấp một lực lượng lao động linh hoạt hơn và quản lý cẩn thận hơn các nguồn năng lượng và nước của chúng ta.

Các tòa nhà cũng tiêu thụ hơn 30% năng lượng của thế giới và đóng góp gần 40% lượng khí thải carbon toàn cầu. Trong nỗ lực giải quyết những thách thức này, các chính phủ quốc gia trên toàn thế giới đang áp đặt các hạn chế chặt chẽ hơn đối với việc sử dụng tòa nhà, tiêu thụ năng lượng và phát thải. Chuyển sang các tòa nhà tiết kiệm năng lượng hơn hiện được coi là trọng tâm của các chiến lược giảm thiểu carbon.

Bây giờ có một số tin tốt: việc tạo ra một giải pháp quản lý năng lượng thông minh cho các tòa nhà thông minh và tòa nhà thông minh không phải là một thách thức đối với lợi nhuận. Trên thực tế, công nghệ thông minh tạo ra cơ hội đáng kể để tăng lợi tức đầu tư và đáp ứng các mục tiêu khó khăn về môi trường. Các tòa nhà thông minh cũng đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ xanh như xe điện và năng lượng mặt trời với sự tích hợp thông minh. Và đối với những người có tầm nhìn xa, công nghệ thậm chí có thể thay đổi vai trò của các tòa nhà trong danh mục đầu tư của bạn.

Nguồn: https://www.iiot-world.com