• Home
  • Tag: AI trong sản xuất

Các nhà sản xuất ngày nay phải đối mặt với một môi trường cạnh tranh cao với chi phí nguyên vật liệu và tài nguyên ngày càng tăng. Ví dụ, giá danh nghĩa của thép đã tăng