• Home
  • Month: October 2020

IoT là Internet của vạn vật. Lĩnh vực này không ngừng trở thành nền tảng và mang tính cách mạng cho các công nghệ hiện đại khác, chẳng hạn như AI, được tạo ra bởi các dịch

Thế giới đang phát triển để trở thành một nơi tốt hơn với công nghệ. Với sự tiến hóa của nó, mọi người cũng đang thay đổi quan điểm của họ. Khi có nhiều xu hướng đột

Các công nghệ kết nối với nhau đã từ từ thâm nhập vào từng khía cạnh của cuộc sống con người. Từ sức khỏe, thể dục và an ninh gia đình cho đến các ngành công nghiệp

Tổng quan về quy trình gia công Có thể bạn đã nghe nói rằng chúng ta đang bước vào “cuộc cách mạng công nghiệp” tiếp theo - Công nghiệp 4.0. Giống như ba giai đoạn trước đó,

Khi các tổ chức đang xây dựng kế hoạch đưa một sản phẩm IoT mới ra thị trường, các câu hỏi thường được đặt ra là: “Chúng ta có xây dựng nền tảng của riêng mình và