• Home
  • Tag: Internet of Things (IOT)

Tăng tốc cùng đội logistics của bạn thông qua công nghệ IoT Internet of Things (IoT) đang giới thiệu tự động hóa để thúc đẩy năng suất của mọi ngành công nghiệp. Công nghệ này đóng một

Sau đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất đang bùng nổ trở lại và kéo theo đó là sự tập trung mới vào các sáng kiến ​​Chuyển đổi số. Ngành công nghiệp này đang đứng trước ngưỡng

Các cơ sở công nghiệp phải đối mặt với một đợt dữ liệu từ các hệ thống cảm biến, tự động hóa và cơ sở vật chất được kết nối. Trong hầu hết các ứng dụng công

Ảo hóa, trong những năm gần đây đã có những bước tiến ngày càng quan trọng, đã trở thành mô hình tích hợp và quản lý các hệ thống với sự phát triển đầy hứa hẹn nhất.

Công nghiệp 4.0 là gì? Khái niệm về Công nghiệp 4.0 đang vươn tới — nó bao gồm các công nghệ như Internet vạn vật công nghiệp (IIoT), đám mây, điện toán biên và các cặp song

Nhiều nhà sản xuất đã phải đối mặt với sự thay đổi nhiều hơn trong 5 năm qua so với những năm 20. Sự phức tạp gia tăng, cạnh tranh và môi trường thay đổi đang tạo

Internet of Things (IoT) không chỉ cung cấp một cách để đo lường và kiểm soát tốt hơn các yếu tố tăng trưởng, như tưới tiêu và phân bón, trong một trang trại, mà nó sẽ thay

Internet of Business Hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta hiện nay đều tạo ra dữ liệu. Đồng hồ thông minh theo dõi từng bước chúng ta đi và cảm nhận từng nhịp

IoT là Internet của vạn vật. Lĩnh vực này không ngừng trở thành nền tảng và mang tính cách mạng cho các công nghệ hiện đại khác, chẳng hạn như AI, được tạo ra bởi các dịch

Thế giới đang phát triển để trở thành một nơi tốt hơn với công nghệ. Với sự tiến hóa của nó, mọi người cũng đang thay đổi quan điểm của họ. Khi có nhiều xu hướng đột

  • 1
  • 2