Chàng kỹ sư trẻ tuổi trong lĩnh vực hardhat và kỹ sư đứng tuổi đang thảo luận về bản phác thảo kỹ thuật trưng bày máy tính bảng trong xưởng tại nhà máy Công nghệ đang làm

Các hệ thống sản xuất thông minh được thiết kế và triển khai với giả định rằng chúng sẽ bị cô lập với thế giới bên ngoài và phần còn lại của mạng công ty. Một mặt,

Làm thế nào để duy trì sản xuất hiệu quả trong môi trường từ xa Mỗi ngày, một thách thức khác lại xuất hiện và tác động ngày càng tăng của COVID-19 khiến hầu hết các công