• Home
  • Month: February 2020

Công nghệ truyền thông cho kinh doanh internet. Mạng thế giới toàn cầu và viễn thông trên trái đất, tiền điện tử và blockchain và IoT. Các yếu tố của hình ảnh này do NASA cung cấp

Khi mối đe dọa ghê gớm về an ninh mạng hiện diện trên phần lớn các chính quyền thành phố trên thế giới, Các thành phố hàng đầu đã ra mắt AcceliGOV. Cuộc cạnh tranh toàn cầu