Blog Details

  • Home
  • Những yêu cầu cần có của một nền tảng IoT
(Things.vn) enterprise-IoT_v2

Khi các tổ chức đang xây dựng kế hoạch đưa một sản phẩm IoT mới ra thị trường, các câu hỏi thường được đặt ra là:

“Chúng ta có xây dựng nền tảng của riêng mình và sau đó phát triển sản phẩm IoT của mình không? Hoặc, chúng tôi phát triển sản phẩm IoT của mình trên một nền tảng đã tồn tại? ”

Để giải đáp cân nhắc để xây dựng nền tảng IoT. Dưới đây là một số yêu cầu chung cần xem xét khi phát triển một sản phẩm IoT

Nền tảng IoT phải có tính khả dụng và khả năng mở rộng cao.

Nền tảng IoT phải có tính khả dụng cao với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu để khách hàng của bạn luôn có thể truy cập vào sản phẩm của bạn. Nó phải có khả năng mở rộng và cho phép bạn thêm nhiều thiết bị hơn hoặc nhiều trọng tải hơn từ các thiết bị hiện có tự động mở rộng quy mô với mọi thiết bị và / hoặc tải trọng.

Như bạn có thể tưởng tượng, việc xây dựng một nền tảng khả dụng và có khả năng mở rộng cao là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực. Giá trị mà nền tảng IoT mang lại cho bạn là tính khả dụng và khả năng mở rộng cao ngay từ ngày đầu tiên mà không cần thuê thêm tài nguyên, chẳng hạn như kỹ sư dev op hoặc phân bổ thời gian khi bắt đầu dự án của bạn để xây dựng nền tảng trước khi bạn có thể bắt đầu phát triển sản phẩm của mình.

Nền tảng IoT phải kết nối dữ liệu với Đám mây một cách an toàn.

Một phần quan trọng của bất kỳ nền tảng IoT nào là lấy dữ liệu lên đám mây một cách dễ dàng và an toàn. Dữ liệu này có thể đến từ nhiều nơi khác nhau, chẳng hạn như cảm biến, thiết bị hoặc cơ sở dữ liệu / dịch vụ của bên thứ ba.

Thay vì tập trung vào việc đưa dữ liệu này lên đám mây, bạn muốn dành phần lớn thời gian để xây dựng giao diện người dùng có thương hiệu và phần phân tích của sản phẩm, nơi khách hàng của bạn sẽ nhận được nhiều giá trị nhất. Một nền tảng nên đơn giản hóa việc đưa dữ liệu vào một cách an toàn bằng cách tích hợp sẵn các phương pháp xác thực. Điều này cho phép ít cần SDK hoặc mã cấp thấp hơn để đưa dữ liệu từ thiết bị lên đám mây và cung cấp một cách dễ dàng để cập nhật cảm biến hoặc thiết bị khi cần thiết.

Nguồn bài viết: https://www.iiot-world.com/