Blog Details

  • Home
  • [Hướng dẫn] Đổi mới và Mở rộng Doanh nghiệp với IoT Công nghiệp

Nhiều doanh nghiệp muốn là người đầu tiên đáp ứng các nhu cầu mới, nhưng con đường để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ theo hướng dữ liệu sử dụng IoT công nghiệp cho khách hàng B2B không phải lúc nào cũng rõ ràng như vậy. Các doanh nghiệp thường có thể tạo ra khái niệm, nhưng việc xác định đối tác, xây dựng các giải pháp IIoT và đưa các giải pháp đó ra thị trường sẽ đặt ra một loạt thách thức mới không phải là một phần của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Đảm bảo tương lai bằng cách tích hợp IoT công nghiệp

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xác định đội hoặc nhóm cần có sự góp sức của mình trong việc tạo ra giải pháp IoT. Thông thường, không có bộ phận IoT nào và việc tạo ra một giải pháp IoT đòi hỏi sự hợp tác thành công của một số đối tác bên trong và bên ngoài. Giám đốc sản phẩm, trưởng nhóm đổi mới, chuyên gia UX và nhà phát triển trong các nhóm nội bộ đều đã được giao nhiệm vụ triển khai IoT hàng đầu. Bên ngoài, tất cả các đối tác phần cứng, đối tác nền tảng và đối tác kết nối IoT đều cần thiết để xây dựng một giải pháp.

Hướng dẫn Losant:

Đổi mới và mở rộng kinh doanh với IoT công nghiệp bao gồm các câu chuyện về cách các tổ chức công nghiệp đã đưa các giải pháp kết nối ra thị trường. Các ví dụ bao gồm các chi tiết chính về cách các doanh nghiệp tìm ra con đường để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ theo hướng dữ liệu thành công để cung cấp giá trị theo cấp số nhân cho khách hàng của họ và hơn thế nữa.

Các nghiên cứu điển hình về IoT công nghiệp

Nghiên cứu điển hình số 1 liên quan đến một nhà sản xuất thiết bị ống nước công nghiệp mà gần đây được biết các chủ doanh nghiệp mua sản phẩm của họ muốn tích hợp thông tin theo dõi vị trí và mức sử dụng vào thiết bị của họ để giúp họ quản lý tài nguyên tốt hơn. Xem cách họ triển khai chương trình Theo dõi tài sản & Giám sát thiết bị công nghiệp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nghiên cứu điển hình Số 2 về một nhà sản xuất máy phát điện công nghiệp lớn đã gặp phải số lượng yêu cầu bảo hành cao bất thường trên một trong các kiểu máy của họ. Các kỹ thuật viên của công ty đã chẩn đoán và sửa chữa vấn đề và cũng xác định được một mẫu. Tìm hiểu cách họ có thể triển khai Giám sát từ xa & Bảo trì dựa trên điều kiện do vấn đề bảo hành này.

Nghiên cứu điển hình Số 3 kể về một công ty khởi nghiệp mới có tên là Project Canary muốn sử dụng IoT để giúp giảm tác động môi trường của các hoạt động khai thác mỏ dầu và khí đốt. Các công ty dầu khí được yêu cầu giám sát các cơ sở sản xuất của họ để đảm bảo rằng lượng khí thải mêtan và Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) không vượt quá mức gây hại cho môi trường. Tìm hiểu cách họ có thể phát triển Giám sát môi trường theo thời gian thực để đáp ứng các yêu cầu này.

Nguồn: https://www.iiot-world.com