Blog Details

  • Home
  • Ứng phó với đại dịch COVID-19 – Khuôn khổ hợp tác cho các thành phố và các nhà cung cấp giải pháp

Ứng phó với đại dịch COVID-19 – Khuôn khổ hợp tác cho các thành phố và các nhà cung cấp giải pháp

Thành phố thông minh với các tòa nhà, công nghệ và giao thông hiện đại. Vector hình minh họa isometric về cơ sở hạ tầng đô thị với các tòa nhà chọc trời, nhà ở và cao ốc văn phòng, ô tô, xe lửa và máy bay
Thành phố thông minh với các tòa nhà, công nghệ và giao thông hiện đại. Vector hình minh họa isometric về cơ sở hạ tầng đô thị với các tòa nhà chọc trời, nhà ở và cao ốc văn phòng, ô tô, xe lửa và máy bay


Đại dịch coronavirus COVID-19 đã có tác động tàn phá và gây rối loạn đối với các thành phố và cộng đồng trên toàn thế giới. Từ thiệt hại về nhân mạng, gián đoạn các dịch vụ thiết yếu hàng ngày, đến sự gián đoạn của nền kinh tế toàn cầu, không một cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào được tha thứ. Chính quyền địa phương, khu vực và quốc gia đang khẩn trương ứng phó với các mức độ hiệu quả khác nhau.

Khi số ca nhiễm trùng và tử vong tăng cao, các chính phủ đang chuyển sang sử dụng công nghệ và các phương pháp tiếp cận sáng tạo để được giúp đỡ. Ví dụ, mười tám quốc gia trên thế giới đang sử dụng phương pháp theo dõi điện thoại di động và theo dõi liên hệ. Một số công ty công nghệ lớn đã hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để tổ chức cuộc thi hackathon toàn cầu nhằm tạo điều kiện phát triển các giải pháp phần mềm sáng tạo.

Các thành phố đã phải gánh chịu gánh nặng của đợt bùng phát COVID-19. Liệu các thành phố thông minh với các công nghệ tiên tiến như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), 5G, dữ liệu mở và phân tích có thể đáp ứng hiệu quả hơn không? Tài liệu này cung cấp một khuôn khổ liệt kê các lĩnh vực cơ hội tiềm năng cho các thành phố thông minh và các công nghệ liên quan của chúng. Các thành phố và công ty công nghệ có thể sử dụng điều này để cấu trúc tư duy của chính họ và để đảm bảo rằng họ đã xem xét tất cả các khía cạnh của vấn đề. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp một bộ mẫu các giải pháp sáng tạo, được lấy từ các ví dụ hiện tại và thế giới thực và được ánh xạ vào khuôn khổ này.

Đối tượng và cách sử dụng tài liệu này được tạo ra với các mục tiêu sau:

  • Cung cấp cho các thành phố và đô thị một cấu trúc và khuôn khổ dễ sử dụng để lập bản đồ tất cả các nhu cầu, dự án và sáng kiến ​​đáp ứng COVID-19 hiện tại của họ
  • Cung cấp cho các nhà cung cấp giải pháp một cấu trúc để chứng minh vị trí và cách các giải pháp cụ thể của họ phù hợp với các sáng kiến ​​ứng phó COVID-19 của thành phố hoặc đô thị
  • Cung cấp cho các thành phố và nhà cung cấp giải pháp một công cụ để đảm bảo rằng tất cả các lĩnh vực cần thiết liên quan đều được xác định và xem xét