Blog Details

  • Home
  • Ứng dụng IOT
IOT-system-integration-white

Ứng dụng là phần giao tiếp với người dùng, giúp người dùng truyền các đầu vào hệ thống và mang lại thông tin cho người dùng.

Các ứng dụng phổ biến đều có thể được tích hợp hoặc phát triển mới để giao tiếp với hệ thống IOT như là:

  • Ứng dụng của bên thứ 3 (như ERP, CRM, Monitoring, Analytics) tích hợp với Things.vn
  • Ứng dụng web hoặc mobile phát triển mới kết nối trực tiếp với Things.vn

Các ứng dụng sử dụng dữ liệu thu được từ cảm biến hoặc ứng dụng khác được lưu trữ và chuẩn hóa trên Things.vn để thực hiện các tác vụ liên quan. Đồng thời các ứng dụng có thể truyền dữ liệu vào hệ thống Things.vn để truyền cho các ứng dụng khác.