Blog Details

  • Home
  • Giải pháp IOT
(Things.vn) Data Analytics

IOT Platform – Things.vn là một nền tảng IOT theo chuẩn công nghiệp, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau trên thế giới. Đây là nền tảng đầy đủ toàn diện từ việc thu thập dữ liệu, truyền thông, lưu trữ, rule engine, trực quan hóa dữ liệu, gửi thông báo tới người dùng… trong thời gian thực.

Với sự hoàn thiện và trưởng thành của IOT Platform – Things.vn tạo ra nhiều giải pháp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:

  • Sản xuất thông minh (smart manufactoring): nhà máy thông minh (smart factory), tự động hóa sản xuất, kho thông minh (smart warehouse), đo lường thông minh để cung cấp dữ liệu cho các hệ thống quản trị khác như ERP…
  • Đô thị thông minh: tòa nhà thông minh (smart building), hạ tầng thông minh (smart infrastructure), y tế thông minh, năng lượng thông minh, môi trường thông minh, giám sát thông minh…
  • Vận tải thông minh (smart transporation): quản lý đội xe thông minh, quản lý logistics thông minh…
  • Bán lẻ thông minh (smart retail): các giải pháp đo lường từ khâu (1) có ý định (2) ghé thăm (3) bước vào (4) kết nối (5) mua hàng (5) rời đi
  • Quản lý nhân sự thông minh: kết nối nhân viên thông minh (smart connected workers)…
  • Nông nghiệp thông minh: nông trại thông minh
  • Các giải pháp kết nối từ xa khác

Và rất nhiều giải pháp thông minh khác sử dụng công nghệ IOT trên nền tảng Things.vn.