• Home
  • Triển khai thực tế
trien-khai-thuc-te-things.vn-portfolio

Thông tin Portfolio:

  • Dự án :Triển khai thực tế
  • Phân loại :IoT trong công nghiệp
  • Khách hàng :Thuận Hưng Long An
  • Thời gian triển khai :2021
  • Lĩnh vực :IoT
Share:

Triển khai thực tế

Triển khai thực tế - Portfolio - Things.vn | Hồ sơ năng lực - Một số hoạt động nổi bật và mới nhất dành cho doanh nghiệp đặc biệt trong môi trường công nghiệp