• Home
  • Thiết bị IoT
Thiet-bi-IoT-things.vn

Thông tin Portfolio

  • Dự án :Thiết bị IoT
  • Phân loại :IoT trong công nghiệp
  • Khách hàng :Thuận Hưng Long An
  • Thời gian triển khai :2021
  • Lĩnh vực :IoT
Share:

Thiết bị IoT

Mô hình IoT - Portfolio - Things.vn | Hồ sơ năng lực - Một số hoạt động nổi bật và mới nhất dành cho doanh nghiệp | Xây dựng mô hình theo chuẩn công nghiệp và phù hợp với doanh nghiệp