Thông tin Portfolio:

  • Dự án : Mô hình IoT
  • Phân loại :IoT trong công nghiệp
  • Khách hàng :Thuận Hưng Long An
  • Thời gian triển khai :2021
  • Lĩnh vực: IoT
Share:

Mô hình IoT

Mô hình IoT - Portfolio - Things.vn | Hồ sơ năng lực - Một số hoạt động nổi bật và mới nhất dành cho doanh nghiệp | Xây dựng mô hình theo chuẩn công nghiệp và phù hợp với doanh nghiệp