• Home
  • Hệ thống thiết bị thực tế
he-thong-thiet-bi-thuc-te-things.vn

Thông tin Portfolio:

  • Dự án : Hệ thống thiết bị thực tế
  • Phân loại :IoT trong công nghiệp
  • Khách hàng :Thuận Hưng Long An
  • Thời gian triển khai :2021
  • Lĩnh vực :IoT
Share:

Hệ thống thiết bị thực tế

Hệ thống thiết bị thực tế - Portfolio - Things.vn | Hồ sơ năng lực - Một số hoạt động nổi bật và mới nhất dành cho doanh nghiệp