dao-tao-things.vn

Thông tin Portfolio:

  • Dự án : Đào tạo và hướng dẫn triển khai dự án IoT trong công nghiệp
  • Phân loại :IoT trong công nghiệp
  • Khách hàng :Thuận Hưng Long An
  • Thời gian triển khai : 2021
  • Lĩnh vực : IoT / thiết bị IoT
Share:

Đào tạo IoT

Portfolio - Things.vn | Hồ sơ năng lực - Một số hoạt động nổi bật và mới nhất dành cho doanh nghiệp | Xây dựng mô hình, thiết bị IoT, dasboard, triển khai thực tế về IoT đặc biệt trong môi trường công nghiệp.