Case Study Details

  • Home
  • Triển khai thực tế
trien-khai-thuc-te-things.vn-portfolio

Thông tin Case Study:

  • Dự án : Triển khai thực tế
  • Phân loại :IoT trong công nghiệp
  • Khách hàng:Thuận Hưng Long An
  • Thời gian triển khai :2021
  • Lĩnh vực: IoT
Share:

Triển khai thực tế

Triển khai thực tế - Case study | Các dịch vụ và giải pháp IoT chuyên dụng như dịch vụ nền tảng IoT, tích hợp hệ thống IoT và các giải pháp IoT trong sản xuất