Case Study Details

  • Home
  • Thiết bị IoT
Thiet-bi-IoT-things.vn

Thông tin Case Study:

  • Dự án : Thiết bị IoT
  • Phân loại :IoT trong công nghiệp
  • Khách hàng:Thuận Hưng Long An
  • Thời gian triển khai :2021
  • Lĩnh vực: IoT
Share:

Thiết bị IoT

Thiết bị IoT - Case study | Các dịch vụ và giải pháp IoT chuyên dụng như: dịch vụ nền tảng IoT, tích hợp hệ thống IoT và các giải pháp IoT trong sản xuất