Case Study Details

Mo-hinh-IoT-things.vn

Thông tin Case Study:

  • Dự án : Mô hình IoT
  • Phân loại :IoT trong công nghiệp
  • Khách hàng:Thuận Hưng Long An
  • Thời gian triển khai :2021
  • Lĩnh vực: IoT
Share:

Mô hình IoT

Mô hình IoT - Case study | Các dịch vụ và giải pháp IoT chuyên dụng như: dịch vụ nền tảng IoT, tích hợp hệ thống IoT và các giải pháp IoT trong sản xuất