Case Study Details

  • Home
  • Hệ thống thiết bị thực tế
he-thong-thiet-bi-thuc-te-things.vn

Thông tin Case Study:

  • Dự án : Hệ thống thiết bị thực tế
  • Phân loại :IoT trong công nghiệp
  • Khách hàng:Thuận Hưng Long An
  • Thời gian triển khai :2021
  • Lĩnh vực: IoT
Share:

Hệ thống thiết bị thực tế

Hệ thống thiết bị thực tế - Case study | Các dịch vụ và giải pháp IoT như dịch vụ nền tảng IoT, tích hợp hệ thống IoT và các giải pháp IoT trong sản xuất