Case Study Details

dao-tao-things.vn

Thông tin Case Study:

  • Dự án : Đào tạo IoT
  • Phân loại :IoT trong công nghiệp
  • Khách hàng:Thuận Hưng Long An
  • Thời gian triển khai :2021
  • Lĩnh vực: IoT
Share:

Đào tạo IoT

Đào tạo IoT - Case study | Các dịch vụ và giải pháp IoT chuyên dụng như: dịch vụ nền tảng IoT, tích hợp hệ thống IoT và các giải pháp IoT trong sản xuất